Thông báo Thông báo
Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ phim tài liệu tham gia Liên hoan phim lần thứ XXI, năm 2019
09:27 | 12/09/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 quyết định phê duyệt đề cương sản xuất phim tài liệu tham gia Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI, năm 2019 với chủ đề “Cánh hoa đỏ thắm”.

Theo đó, nội dung kịch bản phim là thể hiện lại những khoảnh khắc, sự kiện, nhân vật, nhân chứng quan trọng trong hoạt động chăm lo cho bà con ngư dân để họ vững vàng tiếp tục vươn khơi bám biển, củng cổ niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; Thời gian thực hiện từ ngày 30/8/2019 đến ngày 15/9/2019; Thời lượng phim là 30 phút.

UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giao Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc xây dựng, sản xuất phim tài liệu theo đúng chủ đề được phê duyệt; đồng thời chỉ đạo đơn vị tham gia dàn dựng chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trước khi gửi phim thành phẩm về Cục Điện ảnh theo thời gian quy định./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT