Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Huy động hệ thống chính trị địa phương tham gia đấu tranh chống các thông tin xấu độc.
01:29 | 06/10/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 3506-CV/TU ngày 25/6/2019 của Thành ủy Vũng Tàu về huy động hệ thống chính trị địa phương tham gia đấu tranh chống các thông tin xấu độc, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 5507/UBND-VHTT ngày 03/10/2019 gửi các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường xã về việc huy động hệ thống chính trị địa phương tham gia đấu tranh chống các thông tin xấu độc.

Theo đó, hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội, các phần tử phản động, cơ hội chính trị, đối tượng bất mãn lợi dụng xu thế này để đưa các thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm bôi nhọ Đảng, bôi nhọ chế độ; kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng với nhân dân; ngụy tạo tài liệu và hình ảnh bôi nhọ, mất uy tín cán bộ lãnh đạo; đưa thông tin thất thiệt gây mất ổn địnhtrật tự xã hội. Dó đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố thực hiện một số công việc:

Thứ nhất: Tuyên truyền quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác địa phương mình nhận thức rõ uy tín, danh dự của Đảng và Nhà nước hoàn toàn không hề tách rời uy tín, danh dự của mỗi cán bộ, đảng viên và những người làm việc phục vụ cho chế độ. Bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng của chế độ chính trị là bảo vệ uy tín danh dự của mỗi thành viên trong tổ chức Đảng và Nhà nước. Việc một số cán bộ, công chức và người lao động tỏ thái độ thờ ơ, bàng quan trước những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, bôi nhọ chế độ không chỉ là thể hiện sự thiếu trách nhiệm bảo vệ tổ chức của mình mà còn là thiếu trách nhiệm cả với việc bảo vệ uy tín, danh dự bản thân với tư cách là thành viên tổ chức.

Thứ 2: Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục tham gia đấu tranh chống các thông tin xấu độc trên mạng xã hội với phương châm: Đánh giá, bình luận tích cực về những thành quả kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương, ca ngợi những tấm gương tốt, những việc làm hay đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của địa phương trên tinh thần thật khách quan, không tô hồng thái quá. Tích cực chia sẻ những thông tin, bài báo chính thống phản ánh về những thành quả trong công cuộc xây dựng đất nước trên trang cá nhân của từng người; Cải chính thông tin sai sự thật, phê phán những việc làm xấu với thái độ nghiêm túc, mang tính xây dựng, phản bác luận điệu xuyên tạc, phản động trên cơ sở lý luận và lời lẽ đanh thép nhưng lịch thiệp có văn hóa, mang tính thuyết phục.

Thứ 3: Tích cực giới thiệu đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết đến các trang mạng sau đây, để kết nối, tham gia đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc: Fanpage “Vũng Tàu cận cảnh” của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Fanpage “Vũng Tàu –thành phố tôi yêu” của Công an thành phố, Fanpage “Biển hát” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu tham gia và vận động cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị mình tích cực tham gia tương tác tại các Trang nêu trên, đồng thời coi thái độ tham gia tương tác của các thành viên trong đơn vị mình là một trong những căn cứ để đánh giá lập trường tư tưởng chính trị của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung văn bản này./.

Tin: Bằng Lăng, BBT 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn