Thông báo Thông báo
Mời tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.
11:03 | 09/10/2019 Print   E-mail    

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu đã có Công văn số 233-CV/BTG ngày 27/9/2019 về việc tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn, ứng dụng VCNET từ Apple store, nếu dùng hệ điều hành IOS, hoặc từ CH Play nếu dùng Android). Thời gian tổ chức thi hàng tuần, tuần thi thứ nhất bắt đầu từ thứ hai ngày 26/8/2019 và tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào thứ hai ngày 30/12/2019. Đối tượng dự thi là những người đang có tài khoản VCNET và người đăng ký tài khoản mới VCNET.

Cuộc thi nhằm mục đích góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng ta - một đảng cách mạng chân chính luôn một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch.  

Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng ta được hun đúc nên từ truyền thống cách mạng vẻ vang; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu đề nghị các đơn vị tuyên truyền và phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên, nhân dân tích cực tìm hiểu về lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm này./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn