Thông báo Thông báo
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019).
08:38 | 12/10/2019 Print   E-mail    

Thực hiện chủ trương của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tuyên truyền đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019), vừa qua, ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 237-CV/BTG ngày 04/10/2019 gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc thực hiện tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Đồng chí Hoàng Văn Thụ (Ảnh tư liệu)

Theo đó, mục đích của công tác tuyên truyền là nhằm ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng kiên cường, bất khuất của đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người con ưu tú của mảnh đất Xứ Lạng đã trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc; đây cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ và các thế hệ tiền bối; qua đó, khơi dậy ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu  đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Tin: Bằng Lăng, BBT