Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng
07:49 | 24/10/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Văn bản số 2370/STP-QLVB ngày 30/9/2019 của Sở Tư pháp Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23/7/2019 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 5837/UBND-TP ngày 18/10/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23/7/2019 của Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức giới thiệu, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, địa phương mình biết và sử dụng, khai thác Bộ pháp điển.

Cụ thể, Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23/7/2019 của Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển hai chủ đề Tôn giáo, tín ngưỡng với đề mục Tín ngưỡng, tôn giáo; chủ đề Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật với đề mục Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

24 đề mục thuộc 19 chủ đề khác gồm: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Bình đẳng giới; Hôn nhân và gia đình; Giáo dục đại học; Kiểm toán Nhà nước; Tiếp công dân; Khoa học và công nghệ; Giáo dục nghề nghiệp; Việc làm; Phát triển ngành nghề nông thôn; Tài nguyên nước; Dự trữ quốc gia; Thi hành án hình sự; Tiếp cận thông tin; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân; Công đoàn; Hoạt động chữ thập đỏ; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Phòng, chống mua bán người; Du lịch; Quảng cáo; An toàn thực phẩm.

UBND thành phố Vũng Tàu giao phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố nghiên cứu, tích hợp Bộ pháp điển điện tử lên trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu để cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp thuận tiển sử dụng, khai thác Bộ pháp điển.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã triển khai thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT