Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Triển khai Kết luận số 812-KL/TU hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI về một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.
04:30 | 06/11/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Kết luận số 812-KL/TU ngày 09/10/2019 Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 6139/UBND-VP ngày 04/11/2019 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã về triển khai Kết luận số 812-KL/TU ngày 09/10/2019 Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch thành phố phối hợp với các Ban Quản lý dự án thành phố tiếp tục rà soát, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công trình, dự án đến tháng 6/2020 phải hoàn thành hoặc khởi công theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VI đúng tiến độ, hiệu quả, giải ngân vốn trong 03 tháng cuối năm 2019, bố trí vốn khởi công mới khi đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Phối hợp với các Sở, ban, ngành đẩy nhanh các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư xứng tầm cho các dự án lớn như Paradise…; Phối hợp với Phòng Văn hóa, thông tin và các cơ quan liên quan bố trí vốn để thực hiện các mục tiêu thuộc các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; Phối hợp với các Sở, ban, ngành hỗ trợ tích cực hơn cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án đầu tư xã hội hóa trên địa bàn: Phối hợp với Phòng Giáo dục và các cơ quan liên quan tiếp tục đầu tư cho giáo dục, đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tất cả học sinh trên địa bàn thành phố được hưởng thụ mọi điều kiện vật chất, môi trường giáo dục tốt nhất.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Trưởng Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường, UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục điều chỉnh quy hoạch không gian phát triển, dành quỹ đất, bố trí nguồn lực ngân sách, thu hút đầu tư xã hội…tạo ra nhiều hơn nữa các dịch vụ phát triển phúc lợi cho người dân; đồng thời rà soát các quy hoạch để hoạch định không gian phát triển; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, không để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền, xây dựng trái phép trên địa bàn.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Trưởng Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng y tế, UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc phát triển chăn nuôi theo đúng quy hoạch, tăng cường phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị nguồn cung cấp thịt heo cho dịp Tết Nguyên đán 2020; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm ở các chợ trên địa bàn; Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và xã hội thúc đẩy công tác đào tạo nghề cho người dân địa phương; Phối hợp với các Sở, ban, ngành đẩy nhanh tiến độ việc sắp xếp các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và theo quy hoạch.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Trưởng Phòng y tế, Trung tâm y tế thành phố phối hợp với Sở y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, giữ chân, thu hút đội ngũ bác sĩ làm việc tại Trung tâm y tế và các Trạm y tế trên địa bàn; Phối hợp thực hiện mô hình hợp tác công tư tại bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu mới để nâng số gường bệnh và chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nhân lực , quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh các thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất công, tạo nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Văn bản này và báo cáo kết quả về UBND thành phố./.

Tin: Bằng Lăng, BBT