Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
UBND Vũng Tàu triển khai kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố tại Hội nghị lần thứ 22 và 23.
10:44 | 19/11/2019 Print   E-mail    

 

Thực hiện Kết luận số 524-KL/TU ngày 04/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu hội nghị lần thứ 22 và Kết luận số 555-KL/TU ngày 15/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu hội nghị lần thứ 23, UBND thành phố Vũng  đã có văn bản số 6070/UBND-VP ngày 30/10/2019 triển khai nội dung trên.

Theo đó UBND Thành phố giao cho phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp Chi cục thuế, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao từ đầu năm, trong đó tập trung để đề ra các giải pháp khai thác triệt đế các nguồn thu, chống thất thu, đảm bảo huy động hết nguồn thu vào ngân sách theo quy định; thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả; Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các khu du lịch nghiên cứu đề xuất kinh phí bồi dưỡng cho các nhân viên cứu hộ thuộc Ban Quản ly các khu du lịch Thành phố, nhằm động viên, khích lệ các cá nhân đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, 2 và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 đảm bảo hợp lý, tránh tình trạng lãng phí, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công theo quy định.

Giao Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch trên địa bàn trong dịp lễ, tết và thời điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch lớn diễn ra trên địa bàn Thành phố; nghiên cứu hình thành các sản phẩm du lịch đặc trung của Thành phố. Tập trung công tác bảo vệ môi trường tại các khu du lịch, bãi tắm và các khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân và du khách.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Quản lý đô thị, Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết đối với nhũng công việc thuộc trách nhiệm Thành phố nhằm đảm bảo tổ chức tốt sự kiện văn hóa - du lịch do Tỉnh tố chức diễn ra trên địa bàn Thành phố như: Liên hoan phim Việt Nam, Lễ hội âm thanh-ánh sáng, Hội nghị thường niên các đô thị Việt Nam năm 2019 và các ngày lễ, tết ...; tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng Thành phố Vũng Tàu... qua các sự kiện, lễ hội. Rà soát, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch trùng tu cải tạo các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn, nhằm phục vụ, thúc đấy phát triển du lịch; quản lý nâng cao chất lượng hoạt động tại các điếm di tích văn hóa, lịch sử.

Giao Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bán hàng rong; sắp xếp lại các điểm buôn bán tự phát, trong đó chú trọng khu vực Xóm Lưới; thực hiện nghiêm việc ký cam kết trách nhiệm về vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị tại địa phương.

Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố: Chủ động phối hợp các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho ngành y tế Thành phố, trong đó tập trung khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện Lê Lợi, Trung tâm y tế Thành phố.

Giao Phòng Kinh tế, Phòng Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tập trung xử lý dịch tả heo Châu Phi; tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; quan tâm chăm lo chế độ cho gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ; phát động phong trào đền ơn, đáp nghĩa. Hoàn thành chỉ tiêu tạo việc làm và chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019.

Giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, nhất là khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài thuộc thẩm quyền UBND Thành phố; phối họp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn Thành phố và các vụ việc theo quyết định của UBND Tỉnh.

Công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án là nhiệm vụ được BCH Đảng bộ thành phố Vũng Tàu quyết liệt chỉ đao (Trong ảnh là khu hóa dầu Long Sơn đang được triển khai)

Đề nghị Công an Thành phổ, Ban Chỉ huy quân sự Thành phố chủ trì, phối họp các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời triến khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, kích động gây rối; tăng cường phòng chống các loại tội phạm, phòng chống cháy no và bảo đảm an toàn giao thông.

Và giao Ban Chỉ huy quân sự Thành phố chuấn bị triến khai đúng quy định, quy trình tuyến quân, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh cấp trên giao, trong đó, lưu ý thực hiện tốt công tác nắm chắc nguồn, phát triển Đảng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

UBND Thành phố đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo về UBND trước ngày 20 hàng tháng./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT