Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Vũng Tàu yêu cầu xử lý thông tin phán ánh qua hệ thông đường dây nóng
09:34 | 28/11/2019 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu có văn bản số 5940/UBND-VP ngày 24/10/2019 gửi đến Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch 17 phường xã và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố Vũng Tàu yêu cầu xử lý thông tin phản ánh qua Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do lượng thông tin phản ánh bị tồn đọng ở một số phòng ban chuyên môn và UBND các phường xã.

Đoàn kiểm tra liên ngành dịch vụ du lịch thường xuyên xử lý các thông tin từ đường dây nóng của Thành phố

Trước tình hình đó Chủ tịch UBND Thành phố thực hiện một số nội dung cụ thể:Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh để xem xét, xử lý dứt điểm hoặc đã xử lý thì kết thúc trên hệ thống các vụ việc mà tổ chức, công dân kiến nghị, phán ánh qua Đường dây nóng; Trường hợp cần phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thì chủ trì mời để cùng tham gia, giải quyết trong thời gian sớm nhất; Giải quyết xong phải báo cáo bằng văn bản gửi về Văn phòng UBND Tỉnh, Ban tiếp công dân Thành phố, đồng thời phản hồi cho tổ chức, công dân biết kết quả; và kết thúc trên hệ thống.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản này./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT