Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Hỗ trợ tuyên truyền ấn phẩm “Bà Rịa-Vũng Tàu -Tiềm năng hấp dẫn đầu tư”.
08:01 | 24/02/2020 Print   E-mail    


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 2769-CV-BTGTU ngày 13/01/2020 gửi đến đề nghị hỗ trợ tuyên truyền ấn phẩm “Bà Rịa- Vũng Tàu- tiềm năng hấp dẫn đầu tư” đến các Sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu có chủ trương sẽ phối hợp với Tạp chí Thông tin và Phát triển thực hiện tuyên truyền về tiềm năng kinh tế - xã hội của tỉnh trên ấn phẩm: “Bà Rịa- Vũng Tàu - Tiềm năng hấp dẫn đầu tư” nhằm giới thiệu, tuyên truyền tới các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp với đông đảo nhân dân trong nước về những tiềm năng, thế mạnh các chủ trương, chính sách của tỉnh; đồng thời thông tin giới thiệu đến với bạn đọc những thành tựu kinh tế- xã hội và hình ảnh con người quê hương Bà Rịa- Vũng Tàu nhân dịp chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND Thành phố,Thị xã, các Huyện và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp hỗ trợ, cung cấp thông tin, hình ảnh, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của đơn vị, địa phương mình, tạo điều kiện thuận lợi giúp ban biên tập sớm hoàn thành nhiệm vụ./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT