Triển khai Quyết định Triển khai Quyết định
Vũng Tàu triển khai hướng dẫn “cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19”.
10:50 | 22/03/2020 Print   E-mail    

Ngày 18/3/2020 UBND thành phố Vũng Tàu đã có văn bản số 1376/UBND-VP triển khai Quyết định số 879/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn “cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19”.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Các phòng, ban, đơn vị, địa phương: Tổ chức thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19 những đối tượng là: người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định, là người thuộc đối tượng cách ly tập trung nhưng có kết quả âm tính với SARS COVID-2 theo quy định của Bộ Y tế. Thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú: 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi truyền nhiễm; Yêu cầu về phòng ở của người được cách ly; quy trình tổ chức thực hiện cách ly đề nghị các đơn vị địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020.

Yêu cầu UBND các phường, xã: khẩn trương mua sắm trang thiết bị truyền thông (loa di động) phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương; tăng cường truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế tới tất cả các đối tượng và nhân dân trên địa bàn./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT