Triển khai Quyết định Triển khai Quyết định
Vũng Tàu triển khai quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông
10:56 | 22/03/2020 Print   E-mail    

Ngày 17/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 1371/UBND-VP để triển khai Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 396/QĐ-UBND; lập danh sách đăng ký tài khoản cho công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ được UBND tỉnh ban hành gửi về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để tổng hợp; phối hợp thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực trên tại Bộ phận Một cửa Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định nêu trên vào Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của cơ quan, đơn vị;

Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tổng hợp danh sách công chức, viên chức các phòng chuyên môn được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ được UBND tỉnh ban hành gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT