Triển khai Quyết định Triển khai Quyết định
Vũng Tàu triển khai quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ
05:46 | 31/03/2020 Print   E-mail    

Ngày 26/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 1555/UBND-VP để triển khai thực hiện Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Phòng Nội vụ Thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ được UBND tỉnh ban hành gửi về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để tổng hợp; Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ tại Bộ phận Một cửa Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định nêu trên vào Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của cơ quan, đơn vị;

Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ được UBND tỉnh ban hành gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ để phối hợp thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT