Tuyên truyền TTHC Tuyên truyền TTHC
Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện, cấp xã.
08:22 | 30/04/2020 Print   E-mail    

Ngày 20/4/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND và Quyết định số 940/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quyết định phê duyệt 22 quy trình nội bộ cấp huyện

STT

Lĩnh vực

Quy trình

Nội bộ

Liên thông

Không nộp tại bộ phận TN&TKQ

1

Người có công

02 TTHC

 

 

2

Bảo trở xã hội

05 TTHC

06 TTHC

03 TTHC

3

Lao động – Việc làm – Tiền lương

01 TTHC

01 TTHC

 

4

Tổ chức phi chính phủ

01 TTHC

 

 

5

Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

01 TTHC

02 TTHC

Quyết định phê duyệt 20 quy trình nội bộ cấp xã

STT

Lĩnh vực

Quy trình

Nội bộ

Liên thông

Không nộp tại bộ phận TN&TKQ

1

Người có công

02 TTHC

01 TTHC

 

2

Bảo trở xã hội

13 TTHC

01 TTHC

01 TTHC

3

Phòng, chống tệ nạn xã hội

02 TTHC

 

 


Để Triển khai thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành các văn bản yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố và UBND 17 Phường, xã triển khai thực hiện Quyết định; tổ chức lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ, quy trình liên thông; tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Vũng Tàu, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường, xã ; đồng thời cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định nêu trên vào Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quy trình nội bộ, quy trình liên thông gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT