Thông báo Thông báo
Thông báo thu phí xét tuyển, phổ biến kế hoạch, nội quy sát hạch và bốc thăm điểm trường thực hành - Kỳ xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu - đợt 1 năm học 2019-2020
10:42 | 19/05/2020 Print   E-mail    

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục thành thành phố Vũng Tàu đợt 1 năm học 2019 - 2020 thông báo về việc tổ chức thu phí xét tuyển, phổ biến kế hoạch, thông báo nội quy sát hạch và bốc thăm điểm trường thực hành kỳ xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu - đợt 1 năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

1. Phí xét tuyển: 400.000 đồng/1 thí sinh (bốn trăm nghìn đồng)

(Mức thu phí trên quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính). 

2. Thời gian và địa điểm: ngày 26/5/2020 tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu (số 76 Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu), cụ thể:

- Từ 7 giờ 00 đến 8 giờ 30: Thu phí, phát thẻ dự thực hành các khối;

- Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 30: Phổ biến kế hoạch, nội quy sát hạch; phát đề cương ôn tập cho thí sinh dự thi vị trí nhân viên các khối;

- Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30: Thực hiện bốc thăm điểm trường thực hành đối với thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên, tổng phụ trách các khối Mầm non, Tiểu học, THCS, như sau:

+ Khối Tiểu học: bốc thăm tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu;

+ Khối Mầm non: tại Trường MN Ánh Dương, số 11, Nguyễn Du, P.1;

+ Khối THCS: tại Trường THCS Vũng Tàu, số 19 Thống Nhất, P.1. 

3. Lịch bốc thăm bài dạy, lớp, tiết dạy: 

TT

Cấp học

Địa điểm bốc thăm

Thí sinh dạy điểm trường

Thời gian bốc thăm bài dạy

Thời gian bốc thăm lớp, tiết dạy của thí sinh

1

Cấp Mầm non

MN Ánh Dương

MN Ánh Dương

9h00-11h00, ngày 26/5/2020

07h00 ngày 02/6/2020

MN Hương Sen

14h00 ngày 02/6/2020

Hội trường trường THCS Nguyễn An Ninh (số 01, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 9)

MN Thùy Vân

8h00-9h00, ngày 27/5/2020

07h00 ngày 03/6/2020

MN Sao Việt

14h00 ngày 03/6/2020

MN 19/5

8h00-9h00, ngày 28/5/2020

07h00 ngày 04/6/2020

MN Trúc Xanh

14h00 ngày 04/6/2020

2

Cấp Tiểu học

Hội trường Thành ủy số 76

TH Quang Trung

9h30-11h30, ngày 26/5/2020

06h30 ngày 02/6/2020

TH Hạ Long

13h30 ngày 02/6/2020

Hội trường trường THCS Nguyễn An Ninh. (số 01, đường Nguyễn Văn Cừ, P.9)

TH Nguyễn Viết Xuân

8h00-9h00, ngày

27/5/2020

06h30 ngày 03/6/2020

TH Lý Tự Trọng

13h30 ngày 03/6/2020

TH Nguyễn Thái Học

8h00-9h00, ngày 28/5/2020

06h30 ngày 04/6/2020

3

Cấp THCS

 

THCS Vũng Tàu, số 19 Thống Nhất, Phường 1

THCS Duy Tân ngày 02/6/2020

9h30-11h30 ngày 26/5/2020

06h45 ngày 02/6/2020

13h15 ngày 02/6/2020

Hội trường trường THCS Nguyễn An Ninh (số 01, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 9)

THCS Châu Thành ngày 03/6/2020

8h00-9h00 ngày 27/5/2020

06h45 ngày 03/6/2020

13h15 ngày 03/6/2020

THCS Duy Tân ngày 04/6/2020

8h00-09h00 ngày 28/5/2020

06h45 ngày 04/6/2020

13h15 ngày 04/6/2020

THCS Châu Thành ngày 05/6/2020

08h00-9h00 ngày 29/5/2020

06h45 ngày 05/6/2020

4

Khối nhân viên

Trường THCS Nguyễn Văn Linh (số 460 Trương Công Định, P.8)

Thi phỏng vấn vị trí nhân viên văn thư, thiết bị

Thời gian thực hành, phỏng vấn: từ 07h00, ngày 06/6/2020

Thi thực hành vị trí Nhân viên Công nghệ thông tin.

 

* Lưu ý đối với thí sinh:

- Sau khi bốc thăm lớp dạy và tiết dạy, thí sinh thực hiện tiết dạy theo thời gian quy định của Hội đồng.

- Các thí sinh có mặt đúng giờ, tại địa điểm bốc thăm theo quy định. Hội đồng xét tuyển không cho phép bốc thăm bổ sung ngoài thời gian đã thông báo.   

- Trường hợp thí sinh không thể trực tiếp tham gia bốc thăm, có thể ủy quyền cho người khác thực hiện; người được ủy quyền bốc thăm phải có giấy ủy quyền theo quy định và nộp cho Hội đồng xét tuyển khi tham gia bốc thăm.

Hội đồng xét tuyển thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh được biết, thực hiện./.