Thông báo Thông báo
Sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Nguyễn An Ninh.
04:26 | 23/05/2020 Print   E-mail    


Việc tổ chức sẽ thực hiện sáng ngày 04/6/2020, theo kế hoạch tổ chức cưỡng chế được ấn định tại Phương án số 24/PA-BTHCCTHĐ do Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất ban hành vào ngày 11/5/2020.

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thực hiện các Quyết định số: 1658/QĐ-UBND; 1659/QĐ-UBND; 1660/QĐ-UBND; 1661/QĐ-UBND; 1662/QĐ-UBND; 1663/QĐ-UBND; 1664/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 07 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường 8, thành phố Vũng Tàu để thực hiện dự án Trường Mầm non Nguyễn An Ninh.

Dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành các Thông báo thu hồi đất số: 3994/TB-UBND; 3995/TB-UBND; 3996/TB-UBND; 3997/TB-UBND; 3998/TB-UBND; 3999/TB-UBND; 4000/TB-UBND; 4001/TB-UBND ngày 17/7/2018 và các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ.

Trong quá trình thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, đến nay phần lớn các hộ gia đình, cá nhân, đơn vị có đất bị thu hồi thuộc dự án đều đồng tình và chấp thuận bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Tuy nhiên quá trình thực hiện thu hồi đất có 07 hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng, mặc dù đã được Nhà nước thực hiện đầy đủ các chính sách và vận động nhiều lần. Do đó, ngày 07/4/2020 Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 07 hộ gia đình, cá nhân gồm:ông (bà) Hồ Tường Văn (Quyết định số 1658/QĐ-UBND); ông (bà) Trịnh Thị Liên (Quyết định số 1659/QĐ-UBND); ông (bà) Phạm Xuân Thành (Quyết định số 1660/QĐ-UBND); ông (bà) Nguyễn Văn Sửu (Quyết định số 1661/QĐ-UBND); ông (bà) Mai Hưng Hiệu (Quyết định số 1662/QĐ-UBND); ông (bà) Mai Hưng (Quyết định số 1663/QĐ-UBND); ông (bà) Đặng Bá Tuấn (Quyết định số 1664/QĐ-UBND)./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn