Thông báo Thông báo
Thông báo Vòng chung kết cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”.
12:13 | 04/06/2020 Print   E-mail    

Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản thông báo thời gian tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” đến Sở Giáo dục và Đào tạo để thông báo đến các trường học trên địa bàn tham dự.

Theo đó, để tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho thí sinh tham gia cuộc thi phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn tổ chức Vòng chung kết và các nhiệm vụ tổ chức Vòng thi như thời gian thi thì các thí sinh sẽ thi cùng thời điểm, bắt đầu từ 09h00 đến 10h00 ngày 07/6/2020 (Chủ nhật), nếu có thay đổi thời gian, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo trên website timhieuphapluat.vn. Về địa điểm thi thì thí sinh thi trực tuyến online tại địa điểm tập trung của mỗi tỉnh, thành phố có thí sinh dự thi; địa phương thi chủ động lựa chọn địa điểm thi bảo đảm phù hợp, thuận tiện cho thí sinh; chuẩn bị các phương tiện (máy tính, kết nối mạng internet) và các điều kiện cần thiết khác phục vụ tổ chức Vòng chung kết;

Về cách thức thi thì các thí sinh đăng nhập tài khoản đã sử dụng khi thi Vòng loại, vòng bán kết. Mỗi thí sinh phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm và 01 tình huống pháp lý tự luận. Các thí sinh được quyền lựa chọn thi trắc nghiệm trước hoặc sau thi tự luận. Đối với câu hỏi thi trắc nghiệm: Các thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian tối đa là 10 phút, Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi là 300điểm. Trong quá trình thi, thí sinh được phép quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua vài có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 10 phút nêu trên. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh. Thí sinh chỉ được tham gia dự thi 01 lần duy nhất. Kết quả của thí sinh dự thi được xếp hạng theo bảng thi đã đăng ký. Còn đối với câu hỏi thi tự luận: Máy tính mở ra 03 tình huống pháp lý để thí sinh lựa chọn 01 tình huống và trả lời trong thời gian tối đa 45 phút. Thời gian làm bài được tính từ lúc thí sinh nhận đề và làm bài thi cho đến khi hoàn thành việc gửi bài thi. Thí sinh làm bài thi tự luận trên file word hoặc pdf va nộp bài trực tiếp trên website của Cuộc thi. Điểm tối đa của bài thi tự luận là 200 điểm. Thí sinh chỉ được nộp bài 01 lần duy nhất. Bài đã nộp không được sửa lại.

Ban Tổ chức Cuộc thi xếp hạng, xét giải trên cơ sở kết quả điểm của các phần thi trắc nghiệm, tự luận và thời gian thi của thí sinh. Thí sinh đạt giải là thí sinh có tổng điểm thi cao nhất và thời gian thi ngắn nhất.

Nội dung thi trước 10 ngày kể từ ngày diễn ra Vòng chung kết, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ đăng tải một số tà liệu, gợi ý nội dung thi trên website Cuộc thi. Trong quá trình thi, ngoài các tài liệu BTC giao, thí sinh không được sử dụng bất kỳ tài liệu, văn bản nào khác. Tổ chức Cuộc thi xem xét, kiểm tra lại kết quả của thí sinh có dấu hiệu vi phạm, gian dối trong quá trình tổ chức Vòng chung kết; nếu có căn cứ, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy kết quả thi của thí sinh. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành./.

Tin: Việt Bách, BBT