Xây dựng kế hoạch Xây dựng kế hoạch
Vũng Tàu tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020.
01:30 | 27/06/2020 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu có Kế hoạch số 3682/KH-UBND về  tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 thành phố Vũng Tàu năm 2020 nhằm thúc đẩy phong trào toàn xã hội phát huy, duy trì, bảo tồn giá trị truyền thống quý báu của gia đình Việt Nam và tiếp thu các giá trị văn hóa mới hiện đại để xây dựng vững chắc với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc” cũng như nhân rộng mô hình những gia đình có tinh thần cầu tiến, vượt khó, gương mẫu, những cá nhân có trách nhiệm đối với gia đình, có ý thức về việc giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, giáo dục nhân cách cho trẻ em, chăm sóc người già trong gia đình nhằm góp phần phòng chống bạo lực, phòng chống tệ nạn xã hội trong gia đình, hướng tới xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức tại Hội trường UBND thành phố Vũng Tàu, lúc 08 giờ, ngày 25/6/2020 (Thứ Năm) với các hoạt động tuyên truyền như  treo băng rôn, khẩu hiệu, panô tuyên truyền nội dung thông điệp về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Đồng thời, hưởng ứng tham gia Ngày hội Gia đình do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức, chủ đề chính là  Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Ông bà, cha mẹ mẫu mực – Con cháu thảo hiền; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Gia đình là cội nguồn của sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người; Gia đình - tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước.

Tiết mục văn nghệ trong họp mặt ngày Gia đình Việt Nam năm 2019

Về tiêu chuẩn xét chọn gia đình tiêu biểu gồm: Gia đình có từ hai đến ba thế hệ sống chung hòa thuận hạnh phúc, tiến bộ bền vững, có kỹ năng nuôi dạy con khỏe mạnh, học giỏi, thành đạt; Ông bà, cha mẹ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo (gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đạo đức, nếp sống lành mạnh; nuôi dạy con cái khỏe mạnh và có thành tích học tập tốt; thực hiện tốt nếp sống văn minh tại gia đình và cộng đồng, thực hiện tốt Kế hoạch hóa gia đình; có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là chủ động trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng); con cháu hiếu thảo, quan tâm chăm sóc ông, bà, cha, mẹ chu đáo và dược UBND Phường, Xã công nhận là Gia đình văn hóa 03 năm liền trở lên./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT