Thông báo Thông báo
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu – đợt 1 năm học 2019-2020
11:37 | 02/07/2020 Print   E-mail    

 

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo Kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu – đợt 1 năm học 2019-2020, cụ thể sau:

- Kết quả xét tuyển vị trí giáo viên khối Mầm non – Phụ lục I;

- Kết quả xét tuyển vị trí giáo viên khối Tiểu học – Phụ lục II;

- Kết quả xét tuyển vị trí giáo viên khối Trung học cơ sở – Phụ lục III;

- Kết quả xét tuyển vị trí nhân viên các khối – Phụ lục IV.

Kết quả điểm xét tuyển được niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu (số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu) và thông báo kết quả xét tuyển được gửi đến thí sinh dự tuyển qua địa chỉ Email thí sinh đã đăng ký trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Phúc khảo điểm xét tuyển: Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu đợt 1 năm học 2019-2020 không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn, thực hành.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu đợt 1 năm học 2019-2020 đề nghị liên hệ Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu đợt 1 năm học 2019-2020 (thông qua Phòng Nội vụ), số điện thoại: 0254. 3852768./.

(Xem chi tiết Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu – đợt 1 năm học 2019-2020, vui lòng nhấp vào đây để tải về)