Thông báo Thông báo
Triển khai Cuộc thi “Chế tạo Robot đu dây” và Cuộc thi “Đua thuyền bằng năng lượng mặt trời” - năm 2020.
04:15 | 22/11/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Chương trình phối hợp số 03-CTPH/TĐTN-SGDĐT, ngày 06/9/2019 về việc chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17/11/2020 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có Công văn số 2371/SGDĐT-VP gửi các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố trên địa bàn Tỉnh về việc triển khai Cuộc thi “Chế tạo Robot đu dây” và Cuộc thi “Đua thuyền bằng năng lượng mặt trời” - năm 2020.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Thể lệ Cuộc thi “Chế tạo Robot đu dây” và Cuộc thi “Đua thuyền bằng năng lượng mặt trời” - năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai đến toàn thể học sinh THCS, THPT, GDTX, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm biết để tham gia Cuộc thi “Chế tạo Robot đu dây” và Cuộc thi “Đua thuyền bằng năng lượng mặt trời” - năm 2020 như sau:

Thời gian, đối tượng, hồ sơ tham gia được quy định trong Thể lệ cuộc thi.

Trong đó lưu ý các mốc thời gian sau:

1. Tập huấn thiết kế robot đu dây và thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời: 8h00– 11h00, ngày 29/11/2020 (Chủ nhật) tại Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 160 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu).

2. Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký tham gia: trước ngày 07/12/2020.

3. Chạy thử trên dây, trên hồ: 13h30 – 16h00, ngày 12/12/2020 (Thứ 7).

4. Thi đấu chính thức: 8h00 – 16h30, ngày 13/12/2020 (Chủ nhật).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch triển khai và đăng ký tham gia trực tiếp về Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; mọi chi tiết liên hệ Ban tổ chức: 0254. 3521014./.

Tin: Lê Ngân, BBT