CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Công văn số 3364/UBND-NV gửi Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, thời gian làm việc.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 5266/UBND-VP ngày 23/9/2019 gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã về việc phối hợp triển khai xây dựng chính quyền điện...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chủ tịch UBND thành phố ban hành văn bản số 3346/UBND-NV ngày 21/6/2019 yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã tùy vào tình hình thực tế của đơn vị tham khảo, áp dụng các mô hình sáng...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường trách nhiệm phối hợp giải quyết các vụ án hành chính do Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT thụ lý, giải...

Đọc tiếp »