CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 5507/UBND-VHTT ngày 03/10/2019 gửi các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường xã về việc huy động hệ thống chính trị địa phương tham gia đấu tranh chống các...

Đọc tiếp »

ban hành Văn bản số 4821/UBND-VP ngày 30/8/2019 về việc thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 4694/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 4247/UBND-VP ngày 02/8/2019 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc cung...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 4177/UBND-QLĐT ngày 31/7/2019 về việc tăng cường công tác an toàn trong việc thi công xây dựng công trình trong mùa mưa bão năm 2019.

Đọc tiếp »