THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo thay đổi ngày bốc thăm điểm trường thực hành kỳ xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu Đợt 2 năm học 2018-2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây./. 

Đọc tiếp »

 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu Đợt 2 năm  học 2018-2019 . Vui lòng xem chi tiêt tại đây.

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 1636/TB-UBND ngày 10/4/2019 về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch); ngày giải phóng miền Nam thống...

Đọc tiếp »

Kế hoạch bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Nhì, Trường THCS Ngô Sĩ Liên thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2018-2019 thông qua hình thức xét tuyển chọn cạnh tranh. Vui lòng xem...

Đọc tiếp »

Bảng tổng hợp số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển Khối: Mầm non (tính đến ngày 22/3/2019). Vui lòng xem chi tiết tại đây./. 

Đọc tiếp »