THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thời gian tổ chức hội thi là từ ngày 23/10/2019 đến ngày 25/10/2019 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 147 đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa.

Đọc tiếp »

Thời gian tổ chức hội thi là từ ngày 23/10/2019 đến ngày 25/10/2019 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 147 đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa.

Đọc tiếp »

Ngày 18/7/2019, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 3898/TB-UBND về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thời gian dự kiến tổ chức diễn đàn ngày 19/7/2019, tại Hội trường Khối vận thành phố Vũng Tàu (Số 04 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 3659/KH-UBND ngày 08/7/2019 về việc Thi tuyển đối với chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »