THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 1301/TB-UBND gửi công ty: TNHH Ngọc Tùng, TNHH Đầu tư nhà Hoàng Gia và ông Nguyễn Hồng Dương để thông báo thu hồi và chấm dứt hiệu lực Văn bản số...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 1540/TB-UBND về việc Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố Vũng Tàu đủ điều kiện hoạt động

Đọc tiếp »

UBND Thành phố ban hành thông báo số 1301/TB-UBND về việc Công bố chủ trương thu hồi và chấm dứt hoạt động dự án Khu nhà ở thương mại thấp tầng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạothành phố Vũng Tàu, đợt 1 năm học 2019-2020

Đọc tiếp »

Kết quả xét tuyển viên chức Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2019

Đọc tiếp »