THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày 06 và 07/10

Đọc tiếp »

Quyết định ban hành Nội quy kiểm tra, sát hạch viên chức giáo dục Thành phố Vũng Tàu năm 2018-2019

Đọc tiếp »

Thông báo bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm học 2018-2019

Đọc tiếp »

Thông báo thu phí xét tuyển, bốc thăm thực hành xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm 2018-2019. Vui lòng xem tại đây.

Đọc tiếp »

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm 2018-2019.

Đọc tiếp »