THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đọc tiếp »

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 quyết định phê duyệt đề cương sản xuất phim tài liệu tham gia Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI, năm 2019 với chủ đề...

Đọc tiếp »

Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu ban hành Công văn số 229-CV/BTG về tham gia Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” trên địa bàn thành phố.

Đọc tiếp »

UBND Thành phố ban hành kế hoạch số 4841/KH-UBND ngày 03/9/2019 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thông tin từ Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Vũng Tàu, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm...

Đọc tiếp »