THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1924/UBND-LĐTBXH về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 30/3/2020 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1692/UBND-NV về việc Triển khai thực hiện Chuyên đề 2020 vê “Tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc,xây dựng Đảng và hệ thống...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu có văn bản số 1679/UBND-VHTT ngày 30/3/2020 gửi các cơ quan đơn vị và Ban quản lý Đền thờ Hùng Vương – Mẫu Cửu Thiên đề nghị dừng tổ chức các nghi lễ, hoạt động của Giỗ Tổ Hùng...

Đọc tiếp »

Ngày 30/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1689/UBND-NV về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 26/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 1564/UBND-VP để triển khai các văn bản 1632/UBND-SNV của UBND tỉnh, 122/VP-MC của Văn phòng UBND tỉnh để tiếp nhận, giải quyết thủ tục...

Đọc tiếp »