CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Thực hiện Công văn số 4305-CV/TU ngày 24/6/2020 của Thành ủy Vũng Tàu về việc treo cờ và băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII; ngày 02/7/2020 vừa qua, UBND thành phố...

Đọc tiếp »

Thực hiện Kế hoạch số 406-KH/TU ngày 08/4/2020 của Thành ủy Vũng Tàu về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đổi mới nội dung,...

Đọc tiếp »

Thực hiện văn bản số 5500/UBND-VP ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàuban hành Công văn số 3897/UBND-VP về triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 4/2020.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 3708/UBND-TTr về việc thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đọc tiếp »