THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Ngày 31/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1880/UBND-VP tạm ngưng giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận, trả kết quả và Ban Tiếp công dân Thành phố từ ngày 01/4/2020 đến...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông báo số 138/TB-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 1301/TB-UBND gửi công ty: TNHH Ngọc Tùng, TNHH Đầu tư nhà Hoàng Gia và ông Nguyễn Hồng Dương để thông báo thu hồi và chấm dứt hiệu lực Văn bản số...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 1540/TB-UBND về việc Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố Vũng Tàu đủ điều kiện hoạt động

Đọc tiếp »

UBND Thành phố ban hành thông báo số 1301/TB-UBND về việc Công bố chủ trương thu hồi và chấm dứt hoạt động dự án Khu nhà ở thương mại thấp tầng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »