XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch về hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Vũng Tàu năm 2021.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 7161/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 10405/KH-UBND về rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số phối hợp tổ chức các chương trình Bà Rịa – Vũng Tàu Dấu ấn 2020, Countdown và Bà Rịa – Vũng Tàu Chào năm mới 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nhằm tạo...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 10060/Kh-UBND ngày 18/12/2020 về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »