XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 1012/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 03/4/2020 về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 1912/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ để duy trì và phát huy danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 1922/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2020.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu hành Kế hoạch số 1291/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »