XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 7336 /KH-UBND về việc Tổ chức Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2020.

Đọc tiếp »

Ngày 16/9/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 7329/UBND-KT về việc kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.

Đọc tiếp »

Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 5697/KH-UBND ngày 04/8/2020 về việc thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về Phòng thủ dân sự.

Đọc tiếp »