THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chính phủ ban hành Nghị địh 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ,công chức, viên chức và người lao động. Hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Đọc tiếp »

Theo đề nghị của UBND thành phố Vũng Tàu tại Văn bản số 2080/UBND-QLĐT ngày 25/5/2016, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấp thuận chủ trương cho phép tách phần diện tích của ông Nguyễn Giá ra...

Đọc tiếp »

Thực hiện Công văn số 839/BYT-DP ngày 23/02/2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện áp dụng tờ khai Y tế đối với COVID-19, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc số 454/SYT-NV ngày 26/02/2020 gửi...

Đọc tiếp »

Hưởng ứng cuộc thi về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

Đọc tiếp »

Tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19

Đọc tiếp »