TUYÊN TRUYỀN TTHC TUYÊN TRUYỀN TTHC

Ngày 04/6/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thuộc thẩm quyền...

Đọc tiếp »

Ngày 22/5, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1301/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền...

Đọc tiếp »

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Việc làm, Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền...

Đọc tiếp »

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết...

Đọc tiếp »

Ngày 20/4/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND và Quyết định số 940/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực...

Đọc tiếp »