TUYÊN TRUYỀN TTHC TUYÊN TRUYỀN TTHC

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2075/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của...

Đọc tiếp »

Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2061/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên...

Đọc tiếp »

Ngày 04/6/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thuộc thẩm quyền...

Đọc tiếp »