TUYÊN TRUYỀN TTHC TUYÊN TRUYỀN TTHC

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 2769-CV-BTGTU ngày 13/01/2020 gửi đến đề nghị hỗ trợ tuyên truyền ấn phẩm “Bà Rịa- Vũng Tàu- tiềm năng hấp dẫn đầu tư” đến các Sở ban ngành, ủy...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàutriển khai thực hiện quyết định 225/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy...

Đọc tiếp »

Thành phố Vũng Tàu công bố thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu triển khai Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành...

Đọc tiếp »