TUYÊN TRUYỀN TTHC TUYÊN TRUYỀN TTHC

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương

Đọc tiếp »

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực giáo dục tiểu học cấp huyện

Đọc tiếp »

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thư viện cấp xã

Đọc tiếp »

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch cấp huyện, cấp xã

Đọc tiếp »