TUYÊN TRUYỀN TTHC TUYÊN TRUYỀN TTHC

Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn bản cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực thể dục thể...

Đọc tiếp »

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 2769-CV-BTGTU ngày 13/01/2020 gửi đến đề nghị hỗ trợ tuyên truyền ấn phẩm “Bà Rịa- Vũng Tàu- tiềm năng hấp dẫn đầu tư” đến các Sở ban ngành, ủy...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàutriển khai thực hiện quyết định 225/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy...

Đọc tiếp »

Thành phố Vũng Tàu công bố thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước

Đọc tiếp »