THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 4194/UBND-VP ngày 26/7/2018 về việc thực hiện Công văn số 2666-CV/TU ngày 06/7/2018 của Thành ủy Vũng Tàu về về đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2018

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3515/UBND-VP gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, Chủ tịch UBND 17 phường, xã về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 02-KH/TCTNC ngày...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3031/UBND-VP ngày 05/6/2018 triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1203-TB/TU ngày 21/5/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng công...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đọc tiếp »

Chấn chỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đọc tiếp »