THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường trách nhiệm phối hợp giải quyết các vụ án hành chính do Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT thụ lý, giải...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 4194/UBND-VP ngày 26/7/2018 về việc thực hiện Công văn số 2666-CV/TU ngày 06/7/2018 của Thành ủy Vũng Tàu về về đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2018

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3515/UBND-VP gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, Chủ tịch UBND 17 phường, xã về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 02-KH/TCTNC ngày...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3031/UBND-VP ngày 05/6/2018 triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1203-TB/TU ngày 21/5/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng công...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đọc tiếp »