THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Vũng Tàu triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch- dịch vụ thường xuyên theo dõi, cập nhật chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Y tế, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan về...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thời gian qua trên địa bàn Thành phố đã xảy ra việc một số địa điểm tổ chức dịch vụ trông giữ xe không niêm yết giá dịch vụ, lấy quá giá quy định nhân dân và du khách đã nhiều lần phản ánh vào số điện...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành quyết định số 5593/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện định hướng xây dựng chính...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu có văn bản số 5940/UBND-VP ngày 24/10/2019 gửi đến Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch 17 phường xã và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố Vũng Tàu yêu...

Đọc tiếp »