HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 427 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 22
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3960/QĐ-UBND Thu hồi đất của Tổ sản xuất nuôi trồng thủy sản Hòa Bình được giao theo Quyết định 02/QĐ-UB ngày 18/01/1995 của UBND thành phố Vũng Tàu 15/08/2017 15/08/2017
Còn hạn
2144/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh BR-VT ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong các kỳ công bố từ năm 2004... 09/08/2017 09/08/2017
Còn hạn
167/TB-BTC Thông báo lần 2: Hội diễn nghệ thuật quần chúng Tp VT năm 2017 13/07/2017 13/07/2017
Hết hạn
3364/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn thanh tra xác minh, làm rõ nội dung tố cáo. 11/07/2017 11/07/2017
Còn hạn
3366/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức Tài chính-Kế toán năm 2017 của UBND phường 2 11/07/2017 11/07/2017
Còn hạn
3308/QĐ-UBND V/v Phê duyệt kế hoạch bổ sung tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách thuộc phường 7 năm 2017 06/07/2017 06/07/2017
Còn hạn
3305/QĐ-UBND V/v Hủy bỏ nhu cầu tuyển dụng công chức Tư pháp - hộ tịch năm 2017 của UBND xã Long Sơn 06/07/2017 06/07/2017
Còn hạn
3311/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường trên địa bàn TPVT. 06/07/2017 06/07/2017
Còn hạn
3831/UBND-TTr V/v tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm Thủ tướng trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư. 05/07/2017 05/07/2017
Còn hạn
2857/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND TPVT. 05/07/2017 05/07/2017
Còn hạn
3826/UBND-VHTT V/v vận động đưa vào sử dụng nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách. 05/07/2017 05/07/2017
Còn hạn
3798/UBND-TNMT V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 04/07/2017 04/07/2017
Còn hạn
3262/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Nơ Trang Long, PRD, TPVT 04/07/2017 07/04/2017
Còn hạn
2948/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách ở khu phố thuộc phường Thắng Tam năm 2017 15/06/2017 15/06/2017
Còn hạn
546/PA-BTHCCTHĐ Cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Vũ Mạnh Hường - Bùi Thị Nga đang sử dụng thửa đất số 367, thuộc tờ bản đồ số 03 tại phường Nguyễn An Ninh,... 13/06/2017 13/06/2017
Còn hạn
2733/QĐ-UBND Về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu 01/06/2017 01/06/2017
Còn hạn
124/VP-MC Thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung 29/05/2017 29/05/2017
Còn hạn
2576/QĐ-UBND V/v Cưỡng chế thu hồi đất - bà Bùi Thị Na 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
2577/QĐ-UBND V/v Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 7/4/2017 của UBND thành phố đối với hộ bà Bùi Thị Na 24/05/2017 24/05/2017
Còn hạn
2525/QĐ-UBND Về việc giao đất ở mới cho ông, bà Vũ Mạnh Hường - Bùi Thị Na do Nhà nước thu hồi đất Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án : Cải tạo, nâng cấp đoạn... 19/05/2017 19/05/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 427 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 22