HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 519 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 26
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
5814/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Trần thị Thùy Trang đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo,... 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
5793/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Lê Tấn Tho đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, Phường... 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
5778/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Đỗ Thị Thắm đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, Phường... 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
5752/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Đỗ Văn Xuân đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, Phường... 04/08/2020 04/08/2020
Hết hạn
213/ĐL-TTVHTTTT Giải Bơi hồ các lứa tuổi Tp.VT mở rộng năm 2020 29/07/2020 29/07/2020
Còn hạn
5436/TB-UBND thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình đường Bình Giã - ông, bà Võ Văn Tám 24/07/2020 24/07/2020
Còn hạn
176/TB-VP Thông báo phân công điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu 03/07/2020 03/07/2020
Còn hạn
4503/TB-UBND Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu – đợt 1 năm học 2019-2020 02/07/2020 02/07/2020
Hết hạn
4305/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Huỳnh Văn Thọ - Trần Thị Thơm đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường... 29/06/2020 26/06/2020
Còn hạn
3975/TB-UBND Thông báo Về việc thu hồi hủy bỏ Thông báo số 168/TB-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu 26/06/2020 26/06/2020
Còn hạn
4209/TB-UBND Thông báo thu hồi đất ông, bà Nguyễn Văn Thống thuộc dự án đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu 26/06/2020 26/06/2020
Còn hạn
3712/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với ông(bà) Phạm Văn Mạnh - Vũ Thị Hậu tại thửa số 77, thửa đất số 97, diện tích 2.426,8m2... 16/06/2020 16/06/2020
Còn hạn
2743/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đường Hàng Điều - ông (bà) Nguyễn Văn Nhung 06/05/2020 06/05/2020
Còn hạn
2778/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đường Hàng Điều - ông (bà) Hoàng Thị Hà 06/05/2020 06/05/2020
Còn hạn
2423/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cầu Cháy, ông (bà) Phạm Xuân Thuê 27/04/2020 27/04/2020
Còn hạn
2478/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cầu Cháy, ông (bà) Trương Văn ĐIện 27/04/2020 27/04/2020
Còn hạn
2490/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cầu Cháy, ông (bà) Vũ Văn Chiêm 27/04/2020 27/04/2020
Còn hạn
2507/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cầu Cháy, ông (bà) Đào Ngọc Xuyên 27/04/2020 27/07/2020
Còn hạn
2535/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cầu Cháy, ông (bà) Võ Ngọc Tuyết 27/04/2020 27/04/2020
Còn hạn
526/TB-UBND Giới thiệu chữ ký của ông Trần Phú Vinh - phụ trách thanh tra thành phô 03/02/2020 03/02/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 519 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 26