HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 598 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 30
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
2476/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn trong... 19/09/2019 23/09/2019
Còn hạn
21347/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở... 09/09/2019 09/09/2019
Còn hạn
4008/QĐ-UBND V/v thu hồi 11.3m2 đất của ông(bà) Quách Nguyệt Châu tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần Đồng, Lê Lai 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4009/QĐ-UBND V/v thu hồi 63.1m2 đất của ông(bà) Nguyễn Văn Huỳnh - Nguyễn Thị Ngọc Vân - Nguyễn Văn Hảo - Trần Thị Hồng Nhung tại Phường 3 để xây dựng công trình... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4010/QĐ-UBND V/v thu hồi 51.7m2 đất của ông(bà) Dương Tiến Thông - Đào Thị Thanh Bình tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định,... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4012/QĐ-UBND V/v thu hồi 16.0m2 đất của ông(bà) Lê Thắng Dũng - Bùi Mỹ Lệ Dung tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4011/QĐ-UBND V/v thu hồi 0.2m2 đất của ông(bà) Phạm Ngọc Thường - Vũ Thị Huyền tại Phường 3 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
4013/QĐ-UBND V/v thu hồi 273.6m2 đất của ông(bà) Hà Đình Nam - Nguyễn Thị Thúy Hà tại Phường 1 để xây dựng công trình Xây dựng nút giao thông Trương Công Định,... 19/08/2019 19/08/2019
Còn hạn
3948/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề kỳ xét tuyển viên chức giáo dục TPVT, đợt 2 năm học... 14/08/2019 14/08/2019
Còn hạn
3832/QĐ-UBND V/v thu hồi 928,7m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Lê Thị Lan Hương đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, phường 12 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3833/QĐ-UBND V/v thu hồi 928,7m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Lê Thị Lan Hương đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, phường 12 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3834/QĐ-UBND V/v thu hồi 404,2m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Bùi Thị Thắm và các ông(bà) có liên quan đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc... 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3835/QĐ-UBND V/v thu hồi 1.606,9m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Nguyễn Đào và các ông bà có liên quan đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường... 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3044/TB-UBND V/v Thu hồi 90,1m2 tại phường 12 do ông (Bà) Lê Cảnh Dũng- Hoàng Thị Phường để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, p12 02/07/2019 02/07/2019
Còn hạn
3045/QĐ-UBND V/v Thu hồi 3.719,10m2 tại phường 12 do ông (Bà) Võ Thị Minh Phương để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, p12 02/07/2019 02/07/2019
Còn hạn
3046/QĐ-UBND V/v Thu hồi 1.589,20m2 tại phường 12 do ông (Bà) Nguyễn Văn Quang để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, p12 02/07/2019 02/07/2019
Còn hạn
3048/QĐ-UBND V/v Thu hồi 1.589,20m2 tại phường 12 do ông (Bà) Nguyễn Văn Quang để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, p12 02/07/2019 02/07/2019
Còn hạn
3049/QĐ-UBND V/v Thu hồi 900,0m2 tại phường 12 do ông (Bà) Bùi Thị THắm để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, p12 02/07/2019 02/07/2019
Còn hạn
3050/QĐ-UBND V/v Thu hồi 2.820,10m2 tại phường 12 do ông (Bà) Nguyễn Đình Quốc để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, p12 02/07/2019 02/07/2019
Còn hạn
3051/QĐ-UBND V/v Thu hồi 2.791m2 tại phường 12 do ông (Bà) Trần Sơn Hồ để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, p12 02/07/2019 02/07/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 598 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 30