HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 816 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 41
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3390/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên... 11/11/2020 11/11/2020
Còn hạn
3363/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3371/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3369/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực Phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3374/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
3373/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện... 10/11/2020 10/11/2020
Còn hạn
5168/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu 16/10/2020 16/10/2020
Còn hạn
4956/QĐ-UBND Về việc thu hồi 46,0m2 đất của ông (bà) Tất Thị Gái đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng... 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4957/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2,10m2 đất của ông (bà) Nguyễn Hữu Thịnh- Lê Anh Đào đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ... 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4958/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1,60m2 đất của ông (bà) Mai Kim Bé đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng... 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4968/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4913/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng thành tích trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ... 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4912/QĐ-UBND Khen thưởng thành tích trong đấu tranh triệt phá vụ án ma túy ngày 01/10/2020 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4842/QĐ-UBND V/v khen thưởng trong việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 03/2020/NQLT/BCA-TWĐ ngày 24/6/2020 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS HCM về "Phối... 30/09/2020 30/09/2020
Còn hạn
2367/QĐ-UBND Phê duyệt Quy định quản lý kèm theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 17/08/2020 17/08/2020
Còn hạn
3274/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu 20/07/2020 20/07/2020
Còn hạn
2809/QĐ-UBND V/v Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường 9, khóa X nhiệm kỳ 2016-2021- ông Vũ Văn Hùng 25/06/2020 25/06/2020
Còn hạn
2811/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu 25/06/2020 25/06/2020
Còn hạn
2818/QĐ-UBND Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo - bà Nguyễn Thị Nga 25/06/2020 25/06/2020
Còn hạn
2805/QĐ-UBND Về việc đề nghị khen thưởng thành tích trong đấu tranh, trấn áp tội phạm 24/06/2020 24/06/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 816 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 41