HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 138 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3296/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 15) cho 01 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp đê... 12/07/2019 12/07/2019
Còn hạn
3297/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với ông(bà) Nguyễn Huy Lợi - Nguyễn Thị Bích Hương (Trần Thị Thùy Trang), 54B Nguyễn... 12/07/2019 12/07/2019
Còn hạn
3298/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung cho 01 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Khu tổ hợp hóa dầu miền Nam, xã Long... 12/07/2019 12/07/2019
Còn hạn
3299/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung đối với hộ ông(bà) Nguyễn Thị Ba - Nguyễn Văn Thật, địa chỉ thôn 2, xã Long Sơn do Nhà nước để xây dựng công... 12/07/2019 12/07/2019
Còn hạn
3268/QĐ-UBND V/v điều chỉnh tên tại Quyết định 2840/QĐ-UBND; QĐ 2860/QĐ-UBND và Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đính kèm Quyết định số... 11/07/2019 11/07/2019
Còn hạn
3112/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh tên tại Quyết định 2926/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND thành phố (Huỳnh Thị Ngọc Thảo các thừa kế của ông(bà) Nguyễn Cân - Lê Thị Cân... 05/07/2019 05/07/2019
Còn hạn
3113/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh tên tại Quyết định 2926/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND thành phố (Lâm Thị Hen các thừa kết của ông(bà) Nguyễn Cân - Lê Thị Cân và... 05/07/2019 05/07/2019
Còn hạn
3144/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh tên tại Quyết định 2926/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND thành phố (Phạm Văn Thuấn - Đoàn Thị Lộc các thừa kế của ông(bà) Nguyễn Cân -... 05/07/2019 05/07/2019
Còn hạn
3115/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh tên tại Quyết định 2926/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND thành phố (Huỳnh Phú Quý các thừa kế của ông(bà) Nguyễn Cân - Lê Thị Cân và... 05/07/2019 05/07/2019
Còn hạn
2643/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bổ sung cho 04 hộ gia đình cá nhân do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái... 11/06/2019 11/06/2019
Còn hạn
2644/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bổ sung đối với hộ ông (Bà) Nguyễn Thị Hạnh do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật... 11/06/2019 11/06/2019
Còn hạn
2645/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bổ sung đối với hộ ông (Bà) Công Tạo Anh do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu... 11/06/2019 11/06/2019
Còn hạn
2647/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bổ sung (giao 01 lô đất ở mới) đối với hộ ông (Bà) Lâm Văn Chi do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án... 11/06/2019 11/06/2019
Còn hạn
2646/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bổ sung đối với hộ ông (Bà) Huỳnh Văn Nai do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu... 11/06/2019 11/06/2019
Còn hạn
2590/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho ông (bà) Lê Thị Tường Vân địa chỉ thu hồi: 43 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam,... 07/06/2019 07/06/2019
Còn hạn
2600/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư bổ sung cho 01 hộ gia đình cá nhân do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư... 07/06/2019 07/06/2019
Còn hạn
2589/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư bổ sung (xét giao đất tái định cư) cho 01 hộ gia đình, cá nhân do nhà nước thu hồi đất để xây... 07/06/2019 07/06/2019
Còn hạn
2893/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng p12 07/06/2019 07/06/2019
Còn hạn
2601/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư bổ sung cho ông (bà) Phạm Văn Hoài (Phạm Khắc Hoài), địa chỉ: 168 đường 3/2, phường 10, thành... 07/06/2019 07/06/2019
Còn hạn
2450/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung (giao đất ở mới) cho 01 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng... 30/05/2019 30/05/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 138 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7