HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 542 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 28
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
5169/QĐ-UBND Về việc thu hồi 14,70 m2 đất do ông (bà) Trần Tấn Phong (ông (bà) Đặng Hậu - Nguyễn Thị Ngọc Thảo là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) đang sử... 16/10/2020 16/10/2020
Còn hạn
8077/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện công trình Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 10 13/10/2020 13/10/2020
Còn hạn
4952/QĐ-UBND Về việc thu hồi 25,90m2 đất của ông (bà) Nguyễn Thế Vinh - Trần Thị Hảo đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ... 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4953/QĐ-UBND Về việc thu hồi 76,0m2 đất của ông (bà) Trần Văn Toàn - Phan Kim Loan đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ... 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4955/QĐ-UBND Về việc thu hồi 5,40m2 đất của ông (bà) Trần Đức Thi - Đoàn Thị Bích Tuyền đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ... 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4956/QĐ-UBND Về việc thu hồi 46,0m2 đất của ông (bà) Tất Thị Gái đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng... 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4957/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2,10m2 đất của ông (bà) Nguyễn Hữu Thịnh- Lê Anh Đào đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ... 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4958/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1,60m2 đất của ông (bà) Mai Kim Bé đang sử dụng tại phường 3 để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu, thành phố Vũng... 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
4876/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô A4 diện tích 800,0 m2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở ven đường 51C (đường 3/2 mới),... 07/10/2020 07/10/2020
Còn hạn
5814/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Trần thị Thùy Trang đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo,... 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
5793/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Lê Tấn Tho đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, Phường... 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
5778/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Đỗ Thị Thắm đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, Phường... 04/08/2020 04/08/2020
Còn hạn
5752/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Đỗ Văn Xuân đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, Phường... 04/08/2020 04/08/2020
Hết hạn
5436/TB-UBND thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình đường Bình Giã - ông, bà Võ Văn Tám 24/07/2020 24/07/2020
Còn hạn
4305/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do ông (bà) Huỳnh Văn Thọ - Trần Thị Thơm đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường... 29/06/2020 26/06/2020
Còn hạn
3975/TB-UBND Thông báo Về việc thu hồi hủy bỏ Thông báo số 168/TB-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu 26/06/2020 26/06/2020
Còn hạn
4209/TB-UBND Thông báo thu hồi đất ông, bà Nguyễn Văn Thống thuộc dự án đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu 26/06/2020 26/06/2020
Còn hạn
2811/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu 25/06/2020 25/06/2020
Còn hạn
3700/KH-UBND Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án Đường Rạch Bà 1 phường 11 16/06/2020 16/06/2020
Còn hạn
3712/TB-UBND Thông báo thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với ông(bà) Phạm Văn Mạnh - Vũ Thị Hậu tại thửa số 77, thửa đất số 97, diện tích 2.426,8m2... 16/06/2020 16/06/2020
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 542 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 28