HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 41 - 60 of 1.761 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 89
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
2468/QĐ-UBND Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu - bà Đặng Kim Lanh 29/05/2020 29/05/2020
Còn hạn
2470/QĐ-UBND Về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ đối với cán bộ cấp xã - Bùi Thanh Bông 29/05/2020 29/05/2020
Còn hạn
1301/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện... 22/05/2020 22/05/2020
Còn hạn
2743/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đường Hàng Điều - ông (bà) Nguyễn Văn Nhung 06/05/2020 06/05/2020
Còn hạn
2777/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đường Hàng Điều - ông (bà) Lê Thị Thủy 06/05/2020 06/05/2020
Còn hạn
2778/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đường Hàng Điều - ông (bà) Hoàng Thị Hà 06/05/2020 06/05/2020
Còn hạn
2423/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cầu Cháy, ông (bà) Phạm Xuân Thuê 27/04/2020 27/04/2020
Còn hạn
2478/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cầu Cháy, ông (bà) Trương Văn ĐIện 27/04/2020 27/04/2020
Còn hạn
2490/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cầu Cháy, ông (bà) Vũ Văn Chiêm 27/04/2020 27/04/2020
Còn hạn
2507/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cầu Cháy, ông (bà) Đào Ngọc Xuyên 27/04/2020 27/07/2020
Còn hạn
2535/TB-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường Cầu Cháy, ông (bà) Võ Ngọc Tuyết 27/04/2020 27/04/2020
Còn hạn
940/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy... 20/04/2020 20/04/2020
Còn hạn
Kèm theo VB 2009 Hướng dẫn sử dụng phần mềm iDesk 08/04/2020 08/04/2020
Còn hạn
692/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Núi Lớn - Núi Nhỏ đối với thửa đất số 21 (cũ 56) thuộc tờ bản đồ số 10 (cũ 03) tại đường... 30/03/2020 30/03/2020
Còn hạn
1044/QĐ-UBND Về việc phân công trách nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021 06/03/2020 06/03/2020
Còn hạn
969/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung 2,5m2 đất tại phường 12 do ông (Bà) Lê Đức Trí, Phạm Quang Sơn đang sử dụng đất để thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp đường 30/4 p12 03/03/2020 02/03/2020
Còn hạn
999/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 4) cho 02 đơn vị tổ chức, hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án... 03/03/2020 03/03/2020
Còn hạn
984/QĐ-UBND V/v Thu hồi 549,40m2 đất tại phường 12 do ông (Bà) Nguyễn Hữu Tài - Trịnh Thị Vinh đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư đường Tây Bắc AIII... 02/03/2020 02/03/2020
Còn hạn
997/QĐ-UBND V/v thu hồi 133,70m2 đất tại xã Long Sơn do đơn vị công ty TNHH Thanh Hùng sử dụng để thực hiện dự án Đường vào khu công nghiệp dầu khí long sơn (đoạn... 02/03/2020 02/03/2020
Còn hạn
998/QĐ-UBND V/v thu hồi 3.820,20m2 đất tại xã Long Sơn do ông(bà) Trần Văn Năm sử dụng để thực hiện dự án Đường vào khu công nghiệp dầu khí long sơn (đoạn hàng... 02/03/2020 09/03/2020
Còn hạn
Showing 41 - 60 of 1.761 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 89