HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 121 - 140 of 1.761 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 89
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
488/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Trần Thị Hoa 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
466/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Trần Minh Hùng 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
465/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Lê Văn Lương 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
487/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Thị Đạo 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
464/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Đoàn Hồng Thái 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
499/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Văn Thọ 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
486/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Đoàn Thị Bích Tuyền 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
463/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Phạm Trọng Hóa - Đỗ Thị Thanh Mai 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
485/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Đinh Thị Thanh Nhàn 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
462/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Tất Thị Gái 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
512/TB-UBND thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Thị Xuân 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
500/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Lê Thị Thọ 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
461/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Hoàng Tuấn 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
513/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐồChiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Văn Quang 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
484/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Hồ Xuân Hương 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
460/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Phạm Văn Hạnh 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
514/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Trần Văn Toàn 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
483/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Trần Phương Liên 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
459/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Hùng Thục Phương 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
497/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Lê Thị Mai 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
Showing 121 - 140 of 1.761 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 89