Báo cáo nhanh Công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu (Cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 17/7/2021)
12:34:00 | 18-07-2021

BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu

(Cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 17/7/2021)

 

1. Tình hình diễn biến dịch bệnh

Tính đến 06 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2021: 71 F0, 770 F1, 1108 F2

Tính đến 18 giờ 00, ngày 17 tháng 7 năm 2021: 73F0, 788F1, 1123F2

Tăng: 2F0 (01 ca liên quan đến F0 N.T.T.H, 01 ca liên quan đến F0 P.H.A), 18 F1, 15F2.

2. Nhận định tình hình

Trong số 73 ca F0:

Số ca F0 chưa rõ nguồn lây: 01 ca

Số ca F1 chuyển thành F0: 56 ca

Mức độ nguy cơ: được kiểm soát.

3. Công tác lấy mẫu

a) Số mẫu lấy trong ngày 17/7/2021: 50.669 mẫu (49.978 mẫu cộng đồng, 691 mẫu khu phong tỏa phường 5)

Cộng dồn: 198.492 mẫu (190.700 mẫu cộng đồng và  7.792 mẫu đã lấy tại các khu phong tỏa

b) Dự kiến lấy mẫu ngày 18/7/2021: lấy vét tại các phường chưa đạt chỉ tiêu.

4. Công tác xét nghiệm

Số mẫu đã xét nghiệm: 10.289 mẫu (10.069 test nhanh tại Dự án tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, 220 test nhanh tại chốt Bến đá)

Kết quả: 10.289 âm tính.

Số lượng mẫu xét nghiệm (đã chuyển CDC tỉnh): 95.145 mẫu

5. Công suất các cơ sở cách ly F1 trên địa bàn:

Tổng số công suất: 2530; đang cách ly: 886; còn lại: 1492

- Cơ sở cách ly thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020

04 khách sạn; công suất: 432; đang tổ chức cách ly: 212; còn lại: 220 (thực tế còn 60)

- Cơ sở  cách ly thực hiện Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020:

05 cơ sở, công suất: 2098; đang tổ chức cách ly: 674; còn lại: 1424 (thực tế còn 1245).

- Thành phố đã làm việc với Giám đốc Khách sạn IBIS STYLES, địa chỉ số 117 Thùy Vân (năng lực 250 phòng, cung ứng 225 phòng cách ly); Giám đốc Khách sạn Thủy Vân, địa chỉ số 32 Trần Quý Cáp (năng lực 58 phòng, cung ứng 56 phòng cách ly) để làm khu cách ly y tế tập trung có thu phí.

6. Các khu vực trên địa bàn đang thực hiện phong tỏa hay giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Gồm 12 điểm phong tỏa (trong đó có 05 địa điểm phong tỏa chưa có quyết định) thuộc các phường 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh và phường Rạch Dừa.

Dân số: 4.802

7. Công tác điều trị

Số F0 đã khỏi bệnh: 0

Số F0 đang điều trị: 71 (tại trung tâm Y tế Long Điền và BV YHCT tỉnh)