Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 18 giờ ngày 18/11 đến 06 giờ 00 ngày 19/11/2021)
04:03:00 | 20-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 18 giờ ngày 18/11 đến 06 giờ 00 ngày 19/11/2021)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 18 giờ ngày 18/11 đến 06 giờ 00 ngày 19/11/2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 04 ca mắc Covid-19:

- 01 ca khu phong tỏa (116 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam)

- 03 ca cộng đồng (P. Thắng Tam: 01 ca; Phường 12: 02 ca)

Lũy kế tổng số ca F0: 2.599 ca. (lũy kế từ ngày 15/10/2021: 1009 ca)

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 44 trường hợp

- Số F2 truy vết: 0 trường hợp

Lũy kế: 4957 F1; 4291 F2

3. Số trường hợp F1 cách ly tại nhà

- UBND Thành phố ban hành 04 Quyết định về việc chuyển 09 trường hợp F1 cách ly tập trung tại cơ sở cách ly các khách sạn trên địa bàn tiếp tục về cách ly tại nhà (phường Thắng Nhì: 01; huyện Xuyên Mộc: 06; thị xã Phú Mỹ: 02).

Lũy kế từ ngày 08/11/2021 đến ngày 19/11/2021: ban hành 752 Quyết định/838 trường hợp cách ly F1 tại nhà.

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

- Ban hành một số văn bản về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, như:

+ Công văn số 197-CV/BCĐ ngày 17/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về việc “Đề xuất nâng cấp độ dịch tại 2 phường và xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu”.

+ Thông báo số 199-TB/BCĐ, ngày 18/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc “Kết luận của thường trực ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 thành phố tại cuộc họp làm việc với các phường, xã có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19”.

+ Công văn số 9203/UBND-VP ngày 17/11/2021 của UBND Thành phố về việc "Đề xuất nâng cấp độ dịch tại 2 phường và xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu".

+ Công văn số 9231/UBND-VP ngày 18/11/2021 của UBND Thành phố về việc “Hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19”.

- Tổ chức họp đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

- Thực hiện test nhanh Covid -19: 932 mẫu - 1404 người

(Thu phí; Tài xế, phụ xe khu Paradise; Người về từ vùng dịch; người ngoại tỉnh về VT; Khu nguy cơ, Rã ống gộp dương; Ca nghi ngờ và người F1; Khu phong tỏa; Chốt Bến Đá).

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đơn: 931 mẫu

(Người về từ vùng dịch; F0 sau điều trị; F1 Cách ly tại nhà; Ca nghi ngờ và F1; Khu phong tỏa; Rã ống gộp dương; Khu cách ly tập trung)

- Thực hiện lấy mẫu gộp: 752 mẫu/8063 người

+ Khu phong tỏa Phường 1: 12 mẫu/147 người

+ Khu phong tỏa Phường 2: 01 mẫu/09 người

+ 03 khu phong tỏa Phường 3: 31 mẫu/454 người

+  Khu phong tỏa Phường 4: 03 mẫu/36 người

+ Khu phong tỏa Phường 7: 05 mẫu/20 người

+ Khu phong tỏa Phường 8: 06 mẫu/19 người

+ F1 cách ly tại nhà Phường 10: 01 mẫu/03 người

+ Khu phong tỏa Phường 11: 07 mẫu/39 người

+ Cán bộ y tế Phường 12: 01 mẫu/16 người

+ Khu phong tỏa Phường Thắng Tam: 30 mẫu/50 người

+ Các khu nguy cơ Phường Thắng Nhất: 97 mẫu/204 người

+ Khu phong tỏa P.NAN: 04 mẫu/69 người

+ Lấy mẫu cộng đồng tại xã Long Sơn: 451 mẫu/6.657 người.

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Ngày 15/11 - 16/11/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 trên địa bàn Thành phố. Tổng số đã tiêm: 17.947 người.

- Ngày 17/11/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 tại 12/17 phường, xã trên địa bàn Thành phố. Tổng số đã tiêm: 20.410 người.

- Ngày 18/11/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Tổng số đã tiêm (mũi 1 và mũi 2): 4.019 người.

4. Số khu phong tỏa

Số khu phong tỏa hiện nay trên địa bàn thành phố: 56, trong đó:

- Số khu phong tỏa đã có quyết định dỡ bỏ: 09 điểm.

- Số khu phong tỏa đang thực hiện: 47 khu phong tỏa (42 khu có quyết định của UBND tỉnh, 05 khu phong tỏa tạm thời).

5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

5.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn thành phố:

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 06h00 ngày 19/11/2021: tiếp nhận, lập danh sách 15.550 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 928 TH). Có 8.427 trường hợp về từ TPHCM và 7.123 trường hợp về từ các tỉnh, thành khác.

5.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Tổ chức 02 tổ TTKS với 04 lượt TTKS (06 lượt CBCS tham gia). Lập biên bản 21 trường hợp, tạm giữ 21 giấy tờ. Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 17h00 ngày 18/11/2021: Lập biên bản 984 trường hợp, tạm giữ 96 xe, 784 giấy tờ.

5.3. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2331/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 đảm bảo ANTT, TTATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các tuyến đường du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Lũy kế từ ngày 04/11/2021 đến ngày 18/11/2021:  Lập biên bản 83 trường hợp vi phạm các quy định về vi phạm TTATGT, TTĐT; 29 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện test covid 291 trường hợp, phát hiện 03 trường hợp dương tính.

5.4. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2339/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 về việc giải quyết các điểm buôn bán kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Lũy kế từ 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021: Lập biên bản 30 trường hợp, tạm giữ 03 xe mô tô, 27 giấy tờ.

5.5. Kết quả thực hiện Phương án số 2619/PA-CATP-CSGT, TT ngày 15/11/2021 về việc đảm bảo ANTT, ATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại địa bàn xã Long Sơn

Lũy kế đến ngày 19/11/2021: Lập biên bản 09 trường hợp, tạm giữ 09 giấy tờ vi phạm TTATGT.

5.6. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú:

 + Trong ngày 19/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra: 56 cơ sở lưu trú (trong đó: 14 nhà nghỉ, khách sạn; 42 nhà trọ).

 + Lũy kế từ ngày 16/10/2021 đến ngày 19/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 3.067 cơ sở. Phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 21 trường hợp, số tiền 41.900.000 đồng.

5.7. Công tác xử phạt liên quan đến PC dịch bệnh Covid-19 ngày 18/11/2021.  

  - Lực lượng Công an: Lập biên bản 03 trường hợp (P1) hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thi hành 03 quyết định số tiền 11.500.000đ (mười một triệu năm trăm nghìn đồng) đã lập biên bản từ trước.

 - Phối hợp LL chức năng: Lập biên bản 03 trường hợp, ra quyết định xử phạt 01 trường hợp số tiền 7.500.000 đồng (02 TH hành vi không đeo khẩu trang, 01 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức.

 - Lũy kế UBND các phường, xã: 83 trường hợp – số tiền 141.653.000 đồng.

6. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

167.465

143.760

293.934.000.000đ

Đối tượng LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

1185

1072

4.266.555.000đ

Hộ kinh doanh

2496

2269

6.807.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

11.388

11.359

11.359.000.000đ (1.000.000đ/ người)