Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 18 giờ ngày 19/11 đến 06 giờ 00 ngày 20/11/2021)
04:11:00 | 20-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 18 giờ ngày 19/11 đến 06 giờ 00 ngày 20/11/2021)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 18 giờ ngày 19/11 đến 06 giờ 00 ngày 20/11/2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 17 ca mắc Covid-19:

- 05 ca cộng đồng (Phường 7: 01 ca; Nguyễn An Ninh: 01; Thắng Nhất: 03)

- 12 ca phong tỏa (Phường 2: 01 ca; Phường 10: 05 ca; Thắng Tam: 03 ca, Nguyễn An Ninh: 03 ca).

Lũy kế tổng số ca F0: 2.806 ca. (lũy kế từ ngày 15/10/2021: 1009 ca).

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 11 trường hợp

- Số F2 truy vết: 0 trường hợp

Lũy kế: 4968 F1; 5100 F2

3. Số trường hợp F1 cách ly tại nhà

- UBND Thành phố ban hành 04 Quyết định về việc chuyển 09 trường hợp F1 cách ly tập trung tại cơ sở cách ly các khách sạn trên địa bàn tiếp tục về cách ly tại nhà (phường Thắng Nhì: 01; huyện Xuyên Mộc: 06; thị xã Phú Mỹ: 02).

Lũy kế từ ngày 08/11/2021 đến ngày 20/11/2021: ban hành 752 Quyết định/838 trường hợp cách ly F1 tại nhà.

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

- Thực hiện test nhanh Covid -19: 1037 mẫu – 1559 người

(Thu phí; Tài xế, phụ xe khu Paradise; Người về từ vùng dịch; người ngoại tỉnh về VT; Khu nguy cơ, Rã ống gộp dương; Ca nghi ngờ và người F1; Khu phong tỏa; Chốt Bến Đá).

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đơn: 1383 mẫu

(Người về từ vùng dịch; F0 sau điều trị; F1 Cách ly tại nhà; Ca nghi ngờ và F1; Khu phong tỏa; Rã ống gộp dương; Khu cách ly tập trung)

- Thực hiện lấy mẫu gộp: 203 mẫu/1139 người

+ Khu nguy cơ Phường 1: 03 mẫu/30 người

+ F1 Phường 2: 01 mẫu/04 người

+ Khu phong tỏa Phường 2: 01 mẫu/09 người

+ Khu phong tỏa Phường 3: 04 mẫu/47 người

+  Khu phong tỏa Phường 10: 36 mẫu/123 người

+ Khu nguy cơ Phường 7: 31 mẫu/268 người

+ Khu nguy cơ Phường 12: 07 mẫu/89 người

+ F1 cách ly tại nhà Phường Thắng Tam: 02 mẫu/11 người

+ Khu nguy cơ P. NAN: 05 mẫu/25 người

+ Khu phong tỏa, khu nguy cơ xã Long Sơn: 16 mẫu/200 người.

2. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Ngày 15/11 - 16/11/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 trên địa bàn Thành phố. Tổng số đã tiêm: 17.947 người.

- Ngày 17/11/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 tại 12/17 phường, xã trên địa bàn Thành phố. Tổng số đã tiêm: 20.410 người.

- Ngày 18/11 – 19/11/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Tổng số đã tiêm (mũi 1 và mũi 2): 11.552 người.

3. Số khu phong tỏa

Số khu phong tỏa hiện nay trên địa bàn thành phố: 58, trong đó:

- Số khu phong tỏa đã có quyết định dỡ bỏ: 09 điểm.

- Số khu phong tỏa đang thực hiện: 49 khu phong tỏa (42 khu có quyết định của UBND tỉnh, 07 khu phong tỏa tạm thời).

4. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

4.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn thành phố:

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 06h00 ngày 20/11/2021: tiếp nhận, lập danh sách 15.915 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 982 TH). Có 8.618 trường hợp về từ TPHCM và 7.297 trường hợp về từ các tỉnh, thành khác.

4.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 06h00 ngày 20/11/2021: Lập biên bản 1.002 trường hợp, tạm giữ 98 xe, 800 giấy tờ.

5.4. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2331/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 đảm bảo ANTT, TTATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các tuyến đường du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Lũy kế từ ngày 04/11/2021 đến ngày 20/11/2021:  Lập biên bản 94 trường hợp vi phạm các quy định về vi phạm TTATGT, TTĐT; 32 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện test covid 343 trường hợp, phát hiện 03 trường hợp dương tính.

5.5. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2339/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 về việc giải quyết các điểm buôn bán kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Lũy kế từ 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021: Lập biên bản 35 trường hợp, tạm giữ 04 xe mô tô, 31 giấy tờ.

5.6. Kết quả thực hiện Phương án số 2619/PA-CATP-CSGT, TT ngày 15/11/2021 về việc đảm bảo ANTT, ATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại địa bàn xã Long Sơn

Lũy kế từ 17/11/2021 đến ngày 20/11/2021: Lập biên bản 13 trường hợp, tạm giữ 13 giấy tờ vi phạm TTATGT.

5.7. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú:

Lũy kế từ ngày 16/10/2021 đến ngày 20/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 3.121 cơ sở. Phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 21 trường hợp, số tiền 41.900.000 đồng.

5.8. Công tác xử phạt liên quan đến PC dịch bệnh Covid-19 ngày 18/11/2021.  

Lực lượng Công an: Lập biên bản 01 trường hợp (P1) hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thi hành 01 quyết định số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) đã lập biên bản từ trước.

Phối hợp LL chức năng: Lập biên bản 02 trường hợp (P5), ra quyết định xử phạt 02 trường hợp số tiền 4.000.000đ (02 TH hành vi không khai báo y tế).

 - Lũy kế UBND các phường, xã: 83 trường hợp – số tiền 141.653.000 đồng.

6. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

167.465

143.760

293.934.000.000đ

Đối tượng LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

1185

1072

4.266.555.000đ

Hộ kinh doanh

2496

2269

6.807.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

11.388

11.359

11.359.000.000đ (1.000.000đ/ người)