Sở Tài chính: Thông báo cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
05:24:00 | 19-11-2020

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm bắt, thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, Sở Tài chính công bố cung cấp dịch vụ công (thủ tục hành chính) mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như sau:

Địa chỉ truy cập: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn

Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm 12 thủ tục thuộc lĩnh vực Quản lý công sản.

STT

Tên TTHC

(Lĩnh vực Quản lý Công sản)

1

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

2

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

3

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

4

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

5

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

6

Quyết định điều chuyển tài sản công

7

Quyết định bán tài sản công

8

Quyết định thanh lý tài sản công

9

Quyết định tiêu hủy tài sản công

10

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

11

Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sang ngành điện quản lý

12

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Sở Tài chính trân trọng thông báo, giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài chính cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân để biết và thực hiện.

(Nguồn: Thông báo 193/TB-STC)

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247