Ngân hàng Agribank là đơn vị kết nối và thanh toán trên cổng dịch vụ công trực tuyến
01:59:00 | 05-04-2021

Thực hiện Công văn số 1766/UBND-VP ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai kết nối và sử dụng hệ thống Thanh toán trực tuyến quốc gia trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; UBND thành phố Vũng Tàu có văn bản số 1987/UBND-VP ngày 30/3/2021 gửi đến Các cơ quan chuyên môn trực thuộc; UBND các phường, xã và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Vũng Tàu.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) sẽ là đơn vị kết nối và sử dụng hệ thống Thanh toán trực tuyến quốc gia trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Theo đó UBND Thành phố giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Thành phố) có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết nối và sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã tạo điều kiện và phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Vũng Tàu triển khai thực hiện hệ thống thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh đối với đơn vị, địa phương mình theo quy định./.

Trích CV 1987, ảnh: Kim Nguyễn, BBT

         

Các tin khác
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247