Phường 4 công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận, xử lý tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
10:57:00 | 29-06-2022

Để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc giải quyết thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường; nhằm nâng dần mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Phường 4.

 

UBND phường đã ban hành Công văn số 549/UBND-VP về triển khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận, xử lý và phản hồi qua đường dây nóng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Phường 4, để các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết liên hệ khi có việc cần thiết.

          - Bà Trần Thị Bích Vân (Chủ tịch UBND phường): 0909.126.568

          - Bà Cao Thị Hải Vân (Phó Chủ tịch UBND phường): 0913.185.806

          - Bà Trần Thị Huyền Trang (Công chức Tư pháp–Hộ tịch): 0985.157.048

          - Bà Mai Thị Quỳnh Trang (Công chức Văn phòng – Thống kê): 091.6967.131

          - Số điện thoại cố định: (0254) 3 852.221 (Trong giờ hành chính).

          - Bà Lê Thị Đức Hương (Công chức Tư pháp – Hộ tịch): 0919.663.688 (Các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và Chủ nhật, trực cấp giấy chứng tử, giấy báo tử của UBND phường 4).

 

Các địa chỉ tiếp nhận, xử lý và phản hồi qua đường dây nóng trên được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND Phường 4.

Tin: Nguyễn Hạnh, BTT

Các tin khác
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247