UBND phường 9 tiếp đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
03:55:00 | 22-10-2022

Sáng ngày 21/10, đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính thành phố Vũng Tàu do ông Huỳnh Xuân Hòa, Phó trưởng Phòng Nội vụ làm Trưởng đoàn và các ông, bà chuyên viên các phòng, ban  thuộc UBND thành phố đã có buổi làm việc với UBND phường 9 trong việc tổ chức triển khai, kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính của UBND phường năm 2022.

Ông Huỳnh Xuân Hòa, Phó trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo, từ ngày 01/1-21/10/2022, UBND phường đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính , nhìn chung các công việc cải cách hành chính đều được triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ kế hoạch đề ra. Qua kiểm soát, UBND Phường 9 cập nhật kịp thời và công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy trình theo Bộ thủ tục hành chính của tỉnh được niêm yết. Đối với công tác giải quyết TTHC thực hiện giải quyết hồ sơ kịp thời, nhanh chóng, đúng luật, không để tồn đọng.

Tổng số  hồ sơ tiếp nhận là 1.228 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tiếp là 1.052 hồ sơ (đạt 85,6%); Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 176 hồ sơ (đạt 14.3%). Kết quả giải quyết TTHC, đạt 99,8% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn cập nhật trên hệ thống. 02 hồ sơ quá hạn do lỗi  hệ thống (0,16%). Trên thực tế 100% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng hẹn cho người dân.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, UBND phường đã ban hành quyết định kiện toàn BCĐ chuyển đổi số - ứng dụng công nghệ thông tin; Phân công cán bộ đầu mối thực hiện chuyển đổi số; thành lập 6 Tổ công nghệ số cộng đồng; thành lập 01Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ; thành lập Tổ tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Phường. Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về chuyển đổi số và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, có khoảng 200 lượt người tham dự.

Tại buổi làm việc, đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp kết quả việc thực hiện và xử lý, lưu hồ sơ tại từng bộ phận chuyên môn phường thuộc 6 lĩnh vực CCHC gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số… các thành viên Đoàn đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc và chỉ ra nhiều vấn đề hạn chế cần khắc phục trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Kết luận buổi làm việc, ông Huỳnh Xuân Hòa, Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của UBND phường 9, đồng thời đề nghị UBND phường rà soát lại kế hoạch CCHC năm 2022, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ những nội dung còn lại; thực hiện triển khai đề án chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến./.

Tin, ảnh: Nguyễn Tình, BBT

Các tin khác
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247