Thành phố Vũng Tàu phấn đấu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt tối thiểu 90%
10:03:00 | 06-11-2022

Với mục tiêu và lộ trình cụ thể mà thành phố Vũng Tàu đặt ra để phấn đấu là tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) có phát sinh hồ sơ đạt tối thiểu 90%, với lộ trình thực hiện đến cuối tháng 9/2022 đạt tỷ lệ 60%. Mỗi tháng tiếp theo có thêm 15% DVCTT mới phát sinh hồ sơ, đảm bảo đến ngày 30/11/2022 đạt tỷ lệ tối thiểu 90% DVCTT. Và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) xử lý trực tuyến đối với UBND Thành phố là tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến đạt tối thiểu 60%, đến ngày 30/9/2022 đạt tỷ lệ tối thiểu 30%, mỗi tháng tiếp theo tăng tối thiểu 15%, đảm bảo đến ngày 30/11/2022 đạt tối thiểu 60%.  Và đối với UBND các phường, xã thì tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến đạt tối thiểu 60%, đến ngày 30/9/2022 đạt tỷ lệ tối thiểu 30% và mỗi tháng tiếp theo tăng tối thiểu 15% đảm bảo đến ngày 30/11/2022 đạt tối thiểu 60%.

Theo Bà Bùi Thị Thu Hương - Trưởng phòng Nội vụ thì “theo chỉ tiêu của Tỉnh giao đến ngày 30/9/2022, đối với UBND Thành phố Vũng Tàu tỷ lệ tối thiểu là 30% tuy nhiên thực tế thì chỉ mới 26%, là chưa đạt. Theo chỉ tiêu giao, đến 31/10/2022, tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến trên địa bàn thành phố Vũng Tàu phải đạt 45%. Tuy nhiên, theo thống kê, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các phòng chuyên môn rất thấp. Để đạt được chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch UBND tỉnh giao, Phòng Nội vụ đề nghị thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có giải pháp cụ thể nâng cao dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị. Đặc biệt là các cơ quan có số lượng hồ sơ chiếm tỷ lệ cao trên tổng hồ sơ của thành phố (Phòng Quản lý đô thị chiếm 33%, Phòng Tư pháp chiếm 20%). Đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2022; Còn đối với các Phường xã, theo thống kê thì theo Chỉ tiêu giao, đến 31/10/2022, tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu phải đạt 45% nhưng thống kê thực tế thì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các phường, xã hiện nay còn rất thấp, chưa đạt được chỉ tiêu. Để đạt được chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh giao, các đơn vị có giải pháp cụ thể nâng cao dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị. Đặc biệt là các Phường có tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến thấp. Đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của UBND các phường, xã năm 2022”.

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ dịch vụ công tực tuyến và thực hiện mục tiêu đặt ra trên cơ sở triển khai thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các cơ quan hành chính cấp Tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022 trên địa bàn thành phố, Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nội dung này. Theo đó, Thành phố nỗ lực để tuyên truyền thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao; tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí phát sinh; công khai, minh bạch thông tin, nội dung giải quyết từng TTHC của các đơn vị. Trước tiên là phải nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến song song với chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn; gia tăng sự tin tưởng của người dân, doanh nghiệp vào bộ máy hành chính nhà nước nói chung và quá trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ một cửa nói riêng. Và để thực hiện thì các cơ quan ban ngành của Thành phố cũng cần đẩy mạnh thực hiện rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết, giảm phí, lệ phí thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai để bảo đảm người dân, doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn hình thức trực tuyến so với hình thức trực tiếp khi thực hiện các giao dịch về giải quyết thủ tục hành chính bên cạnh đó cần phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải thường xuyên, liên tục, thông tin dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, tiết kiệm, tránh hình thức. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Nếu như trước đây, bộ phận 1 cửa của Thành phố luôn tấp nập, thì nay nhờ thực hiện TTHC trực tuyến nên đã giảm hẳn số lượng người dân đến nộp hồ sơ

Và với các mục tiêu đặt ra tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) có phát sinh hồ sơ đạt tối thiểu 90% và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) xử lý trực tuyến đối với UBND Thành phố là tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến đạt tối thiểu 60% thì cả hệ thống chính trị của Thành phố cần nỗ lực thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như là Tăng cường công tác tuyên truyền việc cung ứng DVCTT đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp như là xây dựng tài liệu giới thiệu, tài liệu hướng dẫn sử dụng DVCTT với hình thức đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu nhằm đăng tải trên các trang thông tin điện tử, màn hình hiển thị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Xây dựng chuyên mục, chuyên trang đưa tin, bài viết và phóng sự về hướng dẫn quy trình thực hiện; lợi ích của việc sử dụng DVCTT và việc giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến trên Báo, Đài, hệ thống thông tin cơ sở, Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội để tuyên truyền đến người dân, tạo sự đồng thuận, hiệu ứng lan truyền trong thực hiện DVCTT.  Cũng như tiếp tục thông tin tuyên truyền, tích cực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng kết quả “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ” để thực hiện nộp hồ sơ thông qua DVCTT trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Với chỉ tiêu đặt ra để thực hiện là 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc các đơn vị có tài khoản dịch vụ công quốc gia và của Tỉnh và phải biết thao tác thành thạo quy trình nộp và xử lý hồ sơ TTHC công trực tuyến.

Bên cạnh đó thực hiện nhiệm vụ như tất cả TTHC nội bộ giữa các cơ quan nhà nước đã được cung ứng DVCTT phải thực hiện bằng hình thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, và kể từ ngày 20/5/2022, tất cả hồ sơ TTHC trong nội bộ cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh; không nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố, phường, xã (trừ các thủ tục chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến) và chỉ tiêu cho nhiệm vụ này phải là 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan nhà nước đã được cung ứng DVCTT phải thực hiện bằng hình thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến.

Nhiệm vụ tiếp theo nữa là Tiếp tục rà soát các TTHC đủ điều kiện để cung ứng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tỷ lệ 100% TTHC đủ điều kiện để cung ứng dịch vụ công trực tuyến được cung ứng trực tuyến. Bên cạnh đó thì việc đẩy mạnh việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến đối với TTHC có phát sinh nhiều hồ sơ, có thành phần hồ sơ đơn giản để có kết quả đến 30/11/2022 phải đạt tỷ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ đạt tối thiểu 90%.

Người dân có thể ngồi tại nhà, vào website cổng dịch vụ công là có thể nộp hồ sơ, chứ không cần mất thời gian đến bộ phận một cửa nộp hồ sơ trực tiếp

Song song đó là việc triển khai các giải pháp hướng dẫn người dân thực hiện DVCTT như tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn; tổ chức lễ ra quân phát động ngày thực hiện “Nộp và xử lý TTHC trực tuyến” định kỳ vào thứ 6 hằng tuần để hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trực tuyến. với chỉ tiêu để đạt kết quả là ít nhất 50% người dân thành phố biết và tìm hiểu TTHC trực tuyến. Đồng thời rà soát, đề xuất giảm mức thu phí, lệ phí đối với các TTHC cung ứng DVCTT để khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.

Ông Vũ Hồng Thuấn đã chỉ đạo “Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về DVCTT nêu trên là cơ sở để UBND Thành phố xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2022. Đặc biệt là đưa việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thực hiện DVCTT được quy định tại Kế hoạch này vào Bộ chỉ số Chuyển đổi số hàng năm của địa phương năm 2022. Đưa kết quả thực hiện DVCTT tại Kế hoạch này phục vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác thi đua - khen thưởng theo quy định./.

Bài, ảnh: Kim Nguyễn, BBT

Các tin khác
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247