Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
09:47:00 | 28-12-2021