Tập huấn nghiệp vụ về công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022
11:01:00 | 24-06-2022

Sáng ngày 23/6, tại Hội trường UBND thành phố, số 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, Thành phố Vũng Tàu, UBND Thành phố Vũng Tàu đã tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ về công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trên địa bàn năm 2022. Tham gia lớp tập huấn về phía Thành phố có: ông Vũ Đăng Khoa – Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Tư pháp Thành phố; cùng gần 100 đại biểu gồm: Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Văn phòng-Thống kê, Cán bộ Văn thư - Lưu trữ của các phường, xã trong toàn thành phố.

Ông Vũ Đăng Khoa – Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Tư pháp Thành phố phát biểu chỉ đạo lớp học

Trong phát biểu chỉ đạo, ông nêu lên mục đích quan trọng và yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời ông yêu cầu các thành viên tham dự lớp học phải hết sức tập trung tiếp thu để về vận dụng thật tốt trong thực tế công tác ở địa phương mình. Ông chúc sức khỏe và thành công của lớp tập huấn.

Ông Vũ Minh Đông – báo cáo viên trình bày, hướng dẫn nội dung tập huấn

Hội nghị được nghe hai Báo cáo viên là bà Nguyễn Tuyết Nhung và ông Vũ Minh Công lên lớp truyền đạt Nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ gồm V chương, 32 điều về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản dịch vụ công Quốc gia. Hướng dẫn quy trình các bước thực hiện chứng thực sao y điện tử, yêu cầu và điều kiện để thực hiện chứng thực điện tử. Giới thiệu về Cổng dịch vụ công Quốc gia và thời gian triển khai thực hiện trên toàn địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2022.

Qua buổi tập huấn các đai biểu đã tiếp thu đầy đủ mục đích, yêu cầu, các bước thực hiện công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời xác định rõ nội dung, công việc và trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương, từng cán bộ, công chức trong triển khai thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thuộc phạm vi mình phụ trách. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố và UBND các phường, xã trong quá trình thực hiện. Kịp thời có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Qua lớp tập huấn này chúng ta tin tưởng từ nay đến cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo, thành phố Vũng Tàu sẽ thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Triển khai thành công dịch vụ công chứng chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại 100% đơn vị phường, xã và Phòng Tư pháp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Từ đó thúc đẩy số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4. Thực hiện tốt chức năng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp; giúp các đơn vị, địa phương và lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn toàn Thành phố./.

                                                                             Tin, ảnh: Trọng Chu, BBT