Phường 9, tổ chức tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho người dân trên địa bàn phường
08:31:00 | 23-09-2022

Xác định nhiệm vụ chuyển đổi số là hướng đến lợi ích của người dân, chiều ngày 23/9, UBND phường tổ chức lớp tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số lĩnh vực xà hội cho người dân trên địa bàn phường.

Để thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn phường cần có sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Với mục tiêu đó, UBND phường triển khai tập huấn phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số lĩnh vực Xã hội cho người dân ttrên địa bà phường nhằm góp phần triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của phường đạt được nhiều thành công.

 

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tại hội nghị, Báo cáo viên đã phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân hiểu rõ những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; những tác động của quá trình chuyển đổi số đến với người dân;... Đặc biệt là những tiện ích đối với người dân về các ứng dụng giao tiếp giữa chính quyền và người dân, như: Dịch vụ công trực tuyến; tra cứu hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí;

 

Đoàn TNCSHCM phường 9, hướng dẫn cho người dân cài đặt

Bên cạnh đó, gắn kết với lớp tập huấn, các đoàn  viên  thanh niên đã hướng dẫn từng người dân về cách thức sử dụng, các tiện ích và cài đặt các ứng dụng nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trên smartphone.

 

Thông qua hội nghị tập huấn UBND phường  nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về chuyển đổi số, giúp cho người dân  được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. /.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Tình, BBT